Verotarkastus

12.02.2021

Verotarkastuksessa Verohallinto selvittää, onko heille annettu oikeat ja riittävät tiedot verotuksen toteuttamista varten. (www.vero.fi)