Sisäinen laskentatoimi

12.02.2021

Sisäinen laskentatoimi, operatiivinen laskentatoimi tai johdon laskentatoimi on osa yrityksen laskentatoimea, jossa tietoa saatetaan selkeään muotoon yritysjohdon analysoitavaksi ja nykytilan ymmärtämiseksi eri näkökulmista. Yleensä raportointi tapahtuu säännöllisesti yrityksessä (esim. kuukausittain), mutta raportointi on myös tärkea osa projektin elinkaarttaa. Sisäiseen laskentaoimeen kuuluu sekä taloudellista että operatiivista informaatiota. Ero ulkoiseen laskentatoimeen on se, että sisäinen laskentatoimi ei ole sitoutunut lainsäädäntöön samalla tavalla.