Käännetty arvonlisäverovelvollisuus

12.02.2021

Käännetyllä arvonlisäverovelvollisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa ostaja on verovelvollinen palvelun myynnistä. Tämä poikkeaa normaalista tilanteesta arvonlisäverotuksessa, jossa yleensä myyjä on verovelvollinen. Tiettyjen edellytyksien täyttyessä Suomessa sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta rakennusalalla.