Taloushallinto

Palkkahallinnon ulkoistaminen

23.02.2021

Ulkoistamisella tarkoitetaan sitä, että yritys tai organisaatio siirtää osan toiminnastaan ulkopuoliselle yritykselle. Se tarkoittaa, että aiemmin yrityksessä sisäisesti tuotetut palvelut ostetaan palveluina toiselta yritykseltä. Nykyään ulkoistetaan esimerkiksi IT-, palkanlaskenta- ja kirjanpitopalveluita.

Oletteko viime aikoina miettineet seuraavia asioita yrityksessänne tai organisaatiossanne?

• Rutiinit vievät liikaa aikaa esimiehiltä
• Prosessit ja työvaiheet ovat manuaalisia ja aikaa vieviä
• Organisaatiomme sisällä ei ole tarpeeksi osaamista erityiskysymyksissä
• Osaavien ammattilaisten palkkaaminen hallintotehtäviin on haaste
• Resurssien ja toimintojen jatkuvuuteen liittyy riskejä
• Palveluiden laatu ei vastaa asetettuja tavoitteita
• Lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen tuottaa vaikeuksia
• Käytössä olevat järjestelmät eivät täytä tarpeita

Vaikuttavatko yllä mainitut kysymykset tutuilta? Siinä tapauksessa palkkahallinnon ulkoistaminen on hyvä vaihtoehto!

Palkkahallinnon ulkoistaminen Noogalle – esimerkkejä palveluista

Palkkahallinnon ulkoistamisen myötä vastuu kaikista palkanlaskentaan liittyvistä asioista, siirtyy Noogalle. Esimerkkejä palveluista:

 • palkansaajarekisterin ylläpito
 • työsopimusten tekeminen
 • työehtosopimuksiin liittyvät kysymykset
 • työajankirjaus- ja palkka-aineistoratkaisut
 • pekkas- ja lomapäivien seuranta
 • matka- ja kululaskut
 • palkanlaskenta, palkkaerittelyt ja -todistukset sekä palkanmaksu
 • KELA-, palkkatuki- ja vakuutuskorvaushakemukset
 • ilmoitukset Verohallintoon, tulorekisteriin ja vakuutusyhtiöille

Miksi ulkoistaa palkkahallinto Noogalle?

Noogan palkkahallinnon asiantuntijat hoitavat palkanlaskennan sujuvasti ja huolettomasti.

 • sähköiset ja tehokkaat palkanlaskentaprosessimme tuovat teille kustannussäästöjä
 • ulkoistamisen myötä kiinteistä kustannuksista tulee muuttuvia, mikä mahdollistaa resurssien siirtämisen sinne, missä niitä parhaiten tarvitaan
 • asiantuntijahenkilöstö palvelee teitä esim. lakeja ja työehtosopimuksia koskevissa kysymyksissä
 • olemme joustavia ja tarjoamme tarpeisiinne sopivia räätälöityjä palvelupaketteja, jotka ovat helposti muokattavissa
 • Saatte keskittyä ydintoimintaanne – hoidamme kaikki palkkoihin liittyvät kysymykset/asiat!

Kenelle ulkoistaminen sopii?

Ulkoistaminen sopii kaikille yrityksille koosta, muodosta tai alasta riippumatta.

Jokaisella alalla on tietenkin omat haasteensa henkilöstö- ja palkkakysymyksissä. Sama pätee yrityksen tai organisaation elämänkaareen. Kasvavassa Startup-yrityksessä edellytetään erilaisia HR-toimenpiteitä kuin jo vahvan aseman omaavassa kansainvälisessä pörssiyhtiössä.

Nooga kykenee yhteistyökumppanina huomioimaan palveluissaan eri alojen ja eri kokoisten yritysten eritystarpeet.

Miten pääsette alkuun palkkahallinnon ulkoistamisessa?

 1. Ota yhteyttä! Teemme tarjouksen ja sopimuksen palvelutarpeidenne mukaan.
 2. Annamme yksityiskohtaiset ohjeet käyttöönottoa varten tarvittavista tiedoista ja aineistosta, jotka toimitatte meille.
 3. Sovimme yhdessä palkka-aineiston siirrosta
 4. Hoidamme järjestelmän asetukset kuntoon ja automatisoimme mahdollisuuksien mukaan.
 5. Pidämme järjestelmän käyttöön tarvittavan koulutuksen.
 6. Tiedotatte henkilöstöänne uudesta järjestelmästä ja palveluratkaisusta ja annatte tarvittaessa meidän yhteystietomme.
 7. Valmis!

Kuulostaako kiinnostavalta tai heräsikö kysymyksiä? Ota meihin yhteyttä!

Written by: Monika Ahlskog