Finansiering

Finansiering handlar inte bara om pengar. För dig som grundar företag är det naturligtvis viktigast att skaffa startup-finansiering så att du kan förverkliga dina planer, men tänker du lite längre så är det minst lika viktigt att hitta rätt finansieringspartner för just ditt företag. En bra partner för företagsfinansiering delar dina värderingar och målsättningar, även på lång sikt.

Finansieringsrådgivning för startup- och tillväxtföretag:

  • definition och utvärdering av finansieringsbehovet
  • kartläggning av finansieringsalternativ och sökande av lämpliga finansiärer
  • uppgörande av eventuella affärsplaner
  • uppgörande av budget, prognoser eller kalkyler som finansiärerna behöver
  • ansökningar om understöd och det administrativa arbete som hör till

Ta gärna kontakt, och boka ett kostnadsfritt möte för att diskutera era behov.