Nooga, Nooga Consulting

Nooga erbjuder gratis rådgivning för att hjälpa företag

18.03.2020

De åtgärder som vidtagits för att försöka hindra spridningen av coronaviruset har omfattande inverkan på näringslivet. I många företag måste man vidta åtgärder för att trygga verksamhetens fortlevnad. Om faktureringen minskar avsevärt bör man ingripa direkt.

Nooga erbjuder företag möjlighet till en timmes gratis rådgivning.

Vi erbjuder rådgivning för bl.a:

  • Kassaplanering
  • Finansiering
  • Personalärenden

Boka redan idag!

Ta kontakt med: Joel Anderssén, tel. 050 408 5490,
 joel.anderssen@nooga.fi eller William Pöyhtäri, tel. 044 273 1455,
 william.poyhtari@nooga.fi

Det finns ett begränsat antal rådgivningstillfällen. Rådgivningstillfällena ordnas fredag förmiddagar fram till 30.4.2020. Rådgivningstillfällena hålls vid Noogas kontor eller som teams-möten.